Bize Ulaşın: +90 312 394 04 89
Okulumuz \ Ortaokul

MATEMATİK

   İnsanların doğuştan gelen düşünme kabiliyetini geliştirmektir. Problemleri çözerken farklı bağlantıları bulmak insana heyecan verir. Böylece insanda yeni şeyler bulma arzusu doğar. Bütün bilimlerin gelişmesi insandaki bu arzudan doğmuş, bu da matematik yoluyla olmuştur. Bu sebeple bütün bilim dalları matematikten yararlanır.Böylece bilim adamlarının matematiğe çok fazla katkısı olmuştur.Bir çok bilim adamı gibi Ulu Önder Atatürk’ün de matematik alanında yaptığı çalışmalar vardır.Atatürk yaptığı çalışmalarda, anlaşılması zor Arapça ve Farsça sözcüklerin yerine daha kolay anlaşılan Türkçe sözcükler üretmiştir.Bugün kullandığımız çokgen, üçgen, dörtgen , açı, çizgi, yatay, dikey, eğik, artı, eksi, çarpı, bölü, toplam, orantı, eşit gibi sözcükler bunlardan bir kaçıdır.

 

MATEMATİĞİ NE İÇİN ÖĞRENİYORUZ?

   Fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, astronomi, ekonomi ve psikoloji gibi bütün bilim dalları esaslarını geliştirmek ve sonuçlandırmak için matematiğin temel kurallarına uymak zorundadır. Bilim adamları binlerce bilgiyi küçük bir bilgisayara programlama ve istenildiğinde bilgilere anında ulaşmada matematiğin gücünden faydalanırlar. Matematik bilimi insanda sistemli ve doğru düşünme yeteneğini geliştirmeyi amaçlar.Figen Koleji tam da bu düşünceyle verdiği matematik eğitimi ile öğrencilerin analitik düşünme yeteneği kazanmalarını sağlamayı hedeflemektedir.Biz Figen Koleji Matematik Öğretmenleri olarak öğrencilerimizin matematiği hayatın her alanında kullanabilme yetisini kazanmaları için çalışmaktayız.

 

MATEMATİĞİ NASIL ÖĞRENMELİYİZ?

Matematik küçük yaşlarda verilen iyi bir temel bilgiyle öğrenilir. Fakat bu demek değildir ki matematik ileriki yaşlarda da öğrenilmesin. Bu süreç ne kadar geciktirilirse öğrenme de o kadar zor olacaktır. Temel problem de buradan kaynaklanmaktadır. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu temel bilgileri zamanında alamadığından matematik hakkında ön yargıya kapılıp bu dersin zor olduğunu ve öğrenilemeyeceğini düşünmektedir. Temeli olmasa dahi matematik belirli bir düzeyde herkes tarafından öğrenilebilir. Bunun için ilk şart matematiğin öğrenilebilirliğini kabul etmek ve bu ders hakkındaki ön yargıları bir kenara bırakmaktır.

 FİGEN KOLEJİ matematik öğretmenleri olarak ilk hedefimiz öğrencideki ön yargıları kaldırmaktır. Felsefemiz ‘HER ÖĞRENCİ ÖĞRENEBİLİR’ dir. Farklı öğretim teknik ve yöntemlerini  bir arada kullanarak her öğrencimize ulaşıp onlara öğrenebileceklerini göstererek kendilerine  güvenmelerini sağlıyoruz.

VİZYONUMUZ;

 Figen Koleji’nde matematik bilgisine ve matematiksel analiz yapabilme gücüne sahip; yaratıcı, girişimci,  sorgulayıcı, ekip çalışmasında uyumlu; bilime, devlete, topluma yararlı ve çevreye duyarlı olan, etik sorumluluk taşıyan, kendini sürekli yenileyen bireyler yetiştirmektir.

 

FEN BİLİMLERİ

    Özel Figen Koleji Fen Bilimleri dersi zümresi olarak öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin her birinin birer fen okuryazarı birey olarak hayata hazırlamaktır. Atamızın önümüze bir hedef olarak koyduğu  “ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”  Sözünden yola çıkarak bilimi kendine rehber edinen bireyler yetiştirmek arzusundayız.

    Fen bilimleri dersi öğrencilerimizin genelde ön yargıyla yaklaştıkları ve çekindikleri bir derstir. Ama bizler Özel Figen Koleji Fen Bilimleri dersi öğretmenleri olarak bu dersi öğrencilerimize sevdirmek için modern eğitim yaklaşımları ve güncel eğitim teknolojilerinden faydalanıyoruz.  Öğrenci merkezli eğitim anlayışımızla çocuklarımız sınıfta daha aktif ve yaparak-yaşayarak öğrenme imkânı sağlıyoruz.  Soyut kavramları öğrencilerimizin zihninde somut hale getirmek için gerekli görselleri kullanıyoruz. Çocuklarımızın rahatlıkla yapabileceği basit ama bilginin hafızaya yerleşmesinde çok etkili deney tekniklerinden yararlanıyoruz.

   

Ayrıca yaptığımız birçok test ve deneme sınavları ile Özel Figen Koleji öğrencilerini dershaneye ihtiyaçları kalmadan TEOG ve benzeri akademik sınavlara en iyi şekilde hazırlıyoruz. TEOG sınavı noktasındaki deneyimli öğretmenlerimiz öğrencilerimizin nerelerde hata yapabileceklerini  tahmin ederek  gerekli desteği kendilerine veriyorlar. İşlediğimiz ünitelerin sonunda yaptığımız testlerde soru çıkma ihtimali olan tüm soru tiplerine yer vererek öğrencilerimizi eksiksiz bir şekilde sınavlara hazırlamak için çalışıyoruz.

   Sizleri Fen Bilimleri çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi almanız ve Özel Figen Koleji ailesinin bir parçası olmanız için okulumuza bekliyoruz. Selam ve Saygılarımızla…

 

 

 

TÜRKÇE

 ” Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu bilinçle işlensin.” sözüyle  Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu ve Başöğretmenimiz  Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk diline ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Özel Figen Ortaokulu olarak bizler de Türk dilini kutsal bir hazine sayan, gelişmesi, zenginleşmesi için çalışacak bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AMAÇLARI

Türkçe öğretiminin amacı Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

- Öğrencilere Türk dilini sevdirmek ve kurallarını sezdirmek,

- Öğrencileri ana dilini bilinçle, özenle kullanmaya yöneltmek,

- Onlara bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünme yollarını kazandırmak,

- Dinleme, izleme, okuma ve anlama ile ilgili becerilerini geliştirerek yaşadıkları toplumu, dünyayı daha iyi tanımalarını sağlamak,

- Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırarak onların sözcük dağarcığını zenginleştirmek,

- Öğrencilere izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, düşüncelerini söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırmak,

 

- Türkçe öğretiminin amaçlarından bir diğeri de ulusal bir bilinç edinmiş, evrensel değerlerle barışık, iletişim becerileri gelişmiş, yazılı kültürle etkili bir biçimde iletişime girebilen, düşünen, duyarlı bireyler yetiştirmektir. Bizler de  Özel Figen Ortaokulu olarak Türk dilini geliştirmek, Türkçe öğretiminde yeni yöntem ve tekniklerle ana dil bilincini yerleştirmek için öğrencilerle kitap okuma saatleri, deyimlerle, atasözleriyle farklı etkinlikler , dinleme, yazma, okuma gibi becerilerinin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yapmaktayız.

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER 

Sosyal Bilgiler dersinin temel amacı bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği temel bilgi, tutum ve becerileri geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını, Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri öğretmektir.
 

   Özel Figen Okulları olarak, ’’Önce İyi İnsan’’ görüşünden yola çıkılarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli Sosyal Bilgiler öğretimi yapılmaktadır. Öğrencilerimizin akademik, entelektüel ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulanan programda öğrencilerde kalıcı öğrenmeler oluşturmaya destek olmak ve farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere ulaşabilmek adına içerik ve kaynak çeşitliliği bakımından zengin ders materyalleri kullanılmaktadır.  Konular; ünitelerin özelliklerine göre araştırma, proje grup çalışmaları, sınıf içi performans sunumları, harita çalışmaları, basın haberlerinin tartışılması ve yorumlanması, yerinde inceleme gibi yaparak yaşayarak öğrenmeyi temel alan farklı yöntemlerle ve teknolojik araç gereç ve materyallerle desteklenerek (harita-fotoğraflar-slaytlar-filmler, projektör, bilgisayar vb.) işlenir.

 

  Sosyal Bilgiler dersi, geçmişi geleceğe bağlayan bir köprüdür. Bu köprü ne kadar sağlam olursa geçiş o kadar başarılı olur. Sosyal Bilgiler, yaşam ve değişim dersidir. Bu doğrultuda dersimizin amaçları; hızla değişen dünyada etkin, önemli roller üstlenen bireyler yetiştirmek ile öğrencilerimizin yaşadıkları toplumda kendi haklarını bilen ve kullanan, başkalarının haklarına saygı gösteren, kendine güvenen, araştıran, yorumlayan, demokratik davranan dünya vatandaşları olmalarını sağlamaktır.

     ‘Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa hakikat, insanlığı şaşıracak mahiyet alır.’

                 M. Kemal ATATÜRK

 

 

YABANCI DİL

 

ÖZEL FİGEN OKULLARI kurulduğu ilk günden bugüne, eğitim ve öğretim misyonunun vazgeçilmez koşullarından biri olan Yabancı Dil derslerine önem vermiş ve günümüz koşullarında artık bir yabancı dilin yeterli olmadığına, bunun yanında iyi derecede ikinci dil bilgisine sahip olmak gerektiğine inanmıştır.

ÖZEL FİGENOKULLARI’nın birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak İspanyolca öğretilmektedir. Yabancı dil derslerimizin öğretim programına yön veren temel amacı, öğrencilerimize geniş ufukla birlikte; dünya ölçeğinde düşünüp üreten, uluslararası platformlarda kendini ifade edebilen, bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz iletişim odaklı eğitim modeli (Communicative Approach) ile İngilizceyi keyifli bir şekilde öğrenmeye ve deneyimlemeye devam ediyorlar. Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklamakta ve yabancı dili farklı bir ortamda kullanmakta ayrıca dili deneme yanılma; hata yapma, hatadan doğruyu bulma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Global anlayış çerçevesinde en etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen işbirliğine dayandığına inanmakta ve akademik çalışmalarımızı bu yönde planlamaktayız.

ÖZEL FİGEN OKULLARINDA öğrencilerimiz İngilizce şarkılar, resimli kartlar, oyunlar, aktivitelerle zenginleştirilmiş bir program ile öğrenirler. Dil eğitiminde dört temel beceri olarak kabul edilen dinleme, okuma, konuşma, yazma üzerinde durularak İngilizce dersi öğrencilere ana sınıfından itibaren sevdirilerek işlenir. Drama, proje hazırlığı ve sunum gibi çalışmalarla öğrencilerimiz dili, günlük yaşantısında rahatlıkla kullanabilecek duruma gelirler.

Yeni nesil, en büyük Cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

                                                                       MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

  

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini amaçları, İnsanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dinin doğru anlaşılmasına ve yorumlanmasına katkıda bulunmasıdır. Özel Figen Okulları olarak öğrencilerin İslam’ın iman, ibadet ve ahlak esaslarını tanımalarını, dinin Allah ve insan ilişkilerini düzenleyen bir olgu olduğunu benimsemelerini, kendi dinini örf ve adetlerini olduğu kadar diğer insanların dinlerini, örf ve adetlerini de saygı ve hoşgörü çerçevesinde değerlendirmelerini, inanç ve ibadet ilişkisinin farkında olmalarını, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyerek  laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün  garantisi olması gerektiğini idrak etmelerini  sağlamaktır.

             

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Atatürkbilim ve teknolojiye çok değer veren bir devlet adamıydı. Her konuşmasında bu konuda mutlaka bir şeyler söylerdi. Çünkü ilerlemenin ve gelişmenin, bilim ve yakalanan teknoloji ile olabileceğine inanıyordu. Bizim de Özel Figen Okulları olarak hızla gelişen bilgi teknolojileri konusunda temel bilgi ve becerileri kazanmış, bu teknolojileri öğrenim hayatının yanı sıra günlük yaşantısını da kolaylaştıracağı biçimde kullanabilen öğrenciler yetiştirmek ve onları iyi birer bilgisayar okur-yazarı yapabilmek dersimizin temel amacıdır.

Öğrencilerimizin;

  • Bilgisayarın basit olarak kullanılması ve programlanması ile ilgili olarak temel bilgi ve becerileri kazanabilmelerini,
  • Bilgisayardan istediği bilgiyi alabilmelerini,
  • Bilgisayara istediği bilgiyi yükleyebilmelerini,
  • Çok kullanılan bilgisayarlar hakkında genel bilgiler edinebilmelerini,
  • Bilgisayarda basit program uygulamalarını yapabilmelerini hedefliyoruz.

Özel Figen Okulları olarak derslerimizde anlatım, görsel, uygulama, işitsel-görsel, açıklama, soru-cevap yöntemleri kullanılmakta ve bu sayede aktif öğrenme gerçekleşmektedir.

Bilişim Teknolojilerini etkili kullanan bireylerde;

  • Eleştirel düşünme,
  • Karar verebilme,
  • Grup ile birlikte çalışabilme
  • İletişim becerilerine sahip olma,
  • Çok yönlü düşünebilme gibi özellikler görülebilmektedir.

 

 

MÜZİK

Müzik evrensel bir dildir. Çocuklar bu evrensel dili öğrenirken aynı zamanda bilinçli birer müzik dinleyicisi olma yolunda ilerlerler. Müzik Eğitimi dersi; müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini, genel kültürün zenginleştirilmesini hedefler.

Bu bağlamda Özel Figen Okullarında öğrencilerimize duygu ve düşüncelerini ifade etmek için evrensel bir dil olan müziği kullanarak farklı kültürlerle iletişim kurmayı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirerek müziği hayatına katmayı öğretmek temel varlık sebebimizdir. Özel Figen Okullarında, öğrencilerimize müziği  öğretmek, öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirmek ve müzik yoluyla öğrenmekten keyif alan bireyler yetiştirmek başlıca amaçlarımızdır.
 - Kültürler arası iletişimde müziğin rolünü ve önemini kavratmak,
- Çevreyi, doğayı, yaşamı, duygu ve düşünceleri müzikle anlatabilmeyi sağlamak,
- Kulak, ses ve çalgı eğitimi ile genel ve özel müzik yeteneğini keşfetmek, ortaya çıkarmak ve işlemek,
- Eleştirel yorum yeteneği geliştirmek,  müzik eğitiminin diğer amaçlarıdır.

“Müzik terbiyenin esaslı vasıtasıdır ve müzik bir eğlence aracı değil, bir güzellik ve iyilik eğitim  aracıdır."  (Eflatun)

- Karşılaşacağı sorunları müzikal yaratıcılığını kullanarak, duygu ve düşünceleri ile ifade edebilme,

- Müzik Bilimini anlama, bu konuda yaratıcı fikirler ve eylemler ortaya koyabilme,

- Okul orkestrası gibi toplu yapılan müzik çalışmalarında takım halinde çalışabilme,

- Müzik derslerinde ve kulüplerinde edindiği bilgileri ve geliştirdiği becerileri sosyal hayatında kullanabilme müzik eğitiminin diğer hedeflerindendir.

“Ulusal; ince duyguları, düşünceleri anlatan; yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir an önce, modern müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal müziği yükselip, evrensel müzikte yerini alabilir.”

                                                                                              M. Kemal Atatürk..

 

BEDEN EĞİTİMİ

HEDEF :

İlköğretim okullarına verilen “kesintisiz ve zorunlu eğitim” görevi, aynı zamanda “kesintisiz ve zorunlu beden eğitimi” anlayışını da beraberinde getirmektedir. İlköğretim okullarında beden eğitimi ve spor etkinlikleri sekiz yıllık bir süreyi kapsamaktadır. İlköğretimin birinci kademesinde öğretime başlanmakta ve gelişim periyodu eğitim süresince devam etmektedir. İlköğretimin ilk beş yılında çocuklar vücutlarının parçalarını kullanmayı ve önemli hareket örneklerini ayırt etmeyi ve mekanik prensipleri öğrenmeyi, kurallara göre davranmayı, denge ve zamanı, alanı kullanma gibi tecrübeleri kazanabilirler. İlköğretimin birinci kademesinde Beden Eğitimi programı başarılı olduğu taktirde çocuklar, ilköğretimin ikinci kademesinde geleceğe dönük plânlanan hareket aktivitelerinde yer alan becerileri kazanabilirler. Yine ilköğretimden sonra bir üst öğretim kademesi olan ortaöğretimde, ilköğretimde uygulanan Beden Eğitimi dersi öğretim programlarının gerektiği gibi uygulandığı varsayılmakta ve program bunun üzerine kurulmaktadır. 

 

Genel eğitimin önemli bir parçası olan beden eğitimi ve sporun temel amacı, çocukların fiziksel etkinlikler yani hareketler yolu ile eğitimini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olmaktır. Aynı zamanda çocukların fiziksel, zihinsel sosyal ve duygusal gelişimlerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkıda bulunmaktır.

Beden Eğitimin Genel Amaçları =

Atatürk ilkeleri ve İnkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değer­lerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştiril­meleri genel amaçtır.
1. ATATÜRK’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyle­dikleri sözleri açıklayabilme.
2. Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirebilme.
3. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme.
4. İyi duruş alışkanlığı edinebilme.
5. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edi­nebilme.
6. Ritm ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme.
7. Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunları uygulama­ya istekli olabilme.
8. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme.
9. Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanla­rını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme.
10. Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alış­kanlıklar edinebilme.
11. Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanabilme.
12. İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme.
13. Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme.
14. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme.
15. Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullen­me, hile ve haksızlığın karşısında olabilme.
16. Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar kazanma
17. Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme.
18. Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme.

Linkler
İletişim
Tel
+90 312 394 04 89
Fax
+90 312 395 88 98
E-Mail
figenkoleji@gmail.com
Adres
Serhat Mahallesi 1304 sokak No:1 Yenimahalle / Ankara
Twitter
@ozelFigenKoleji
Facebook
/özel-figen-koleji
© Copyright 2014